Programımız

Şekerlik Anaokulu olarak temel anaokulu eğitiminin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi desteklemek için ingilizce, santranç, drama, tekvando dersleri ile hizmet vermekteyiz.

 

DERSLERİMİZ

İNGİLİZCE 

Çocuklar İçin 0-6 Yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir.Bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyine kayıt edilmektedir.Çünkü çocukların bu yaşlar arasında duydukları gördükleri her şeyi sünger gibi emen bir beyinleri vardır.Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kayıt edercesine hafızasına kayıt etmektedir.

Anaokulu öğrencileri yabancı dili özellikle 2. bir dilin telafuzunu tonlamasını en rahat ve mükemmel bir şekilde öğrenebilecekleri yaştadırlar.Biyoloji kaynaklı araştırmalar beyinin erken yaşlarda çok hızlı geliştiğini ve 7 yaşına kadar bu hızlı gelişimin devam ettiğini bu sebeple yabancı dil eğitiminin beyin gelişimini tamamlamadan önce yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Erken yaşta yabancı dil öğrenimi çocuklarda soyut düşünme yeteneğini tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha fazla geliştirmekte,bu nedenle kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerde üstünlük sağlamaktadır.

SATRANÇ

zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir

-dikkati ve öngörüyü geliştirir

-kapsamlı düşünmeyi , sabırlı olmayı ,ölçülüğü ve soğukkanlılığı öğretir.

-özgüven kazandırır yeni kavram ve sözcüklerle tanıştırır

-kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğretir

-zevk verir ve eğlendirir

 DRAMA

Eğitimciler en etkili öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.

Çocuklara katkısı ;

 1. Çocukta üretkenliği ve hayal gücünü geliştirmesi,
 2. Zihinsel kapasiteyi geliştirmesi,
 3. Kendilik kavramının Gelişmesinde katkı,
 4. Bağımsız düşünme ve karar verme,
 5. Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi,
 6. İletişim becerilerine olumlu katkı,
 7. Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi,
 8. Demokrasi eğitimine destek,
 9. Grup içi süreçlere olumlu katkılar (arkadaşlık),
 10. Öğretmenle çocuklar arasında olumlu ilişkilere katkı,
 11. Genel öğrenci performansına olumlu