Hakkımızda

      Çocuklarımız gelişim düzeylerine göre;  bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan  ,milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

     ŞEKERLİK  ANAOKULU, okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, seminerler düzenleyerek her açıdan ülkemizin en iyi okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, üretkenliği destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile tercih edilen bir kurum olmaktır. Amacımız; milli kültürümüzü ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktarırken modern eğitim tekniklerini de kullanmaktır.